Yükleniyor ...

Niyana Yachts Gizlilik Politikası

     Son Güncelleme Tarihi: 13/04/2022

Niyana Yachts Gizlilik Politikası

1. Giriş

 Fenerbahçe, Yelken Sk. No:3 D:3, 34726 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Niyana Yatçılık olarak (“Şirket” veya “Platform”) veri sorumlusu sıfatıyla, GDPR (General Data Protection Regulation) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde, bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini,  kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, yine iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Dolayısıyla internet sitesi ağına sağlanılan kişisel verilerin toplanması, kullanılması, depo edilmesi ve silinmesi de dahil olmak tüm hususlar ayrıntılı olarak Gizlilik Politikamızda sunulmaktadır.

Bu Gizlilik Politikası özellikle Niyana Yatçılık ve diğer bağlı kuruluş iştiraklerine ait çevrimiçi ve/veya mobil hizmetlerine, mobil uygulamalarına ve web sitelerini kapsamaktadır.

1.1 Bazı Önemli Tanımlar

Kişisel Veriler                    :Kimliği tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişi ile ilgili olan her türlü bilgi.

●        Kimlik Verisi:Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz, kimlik numarası, baba adı, pasaport numarası

●        İletişim verisi:E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız

●        Özel nitelikli kişisel veri :Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgiler; adli sicil kaydı.

●        Eğitim verisi: Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi

●        İş deneyimi verisi:Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

●        Görsel Veri:Gerçek kişiye ait fotoğraf,

●        Web sitesi/Uygulama kullanım verileri: Kayıt olduğunuz tarihte, yaptığınız başvurular / başvurulan pozisyon seviyesi, siteye login olma sıklığınız/zamanlarınız, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı olduğunuza dair bilgiler, özgeçmişinizin güncellenme tarihi, çalışmayı tercih ettiğiniz pozisyonlar, şehirler, iş habercisi üyeliğiniz kapsamındaki kayıtlı kriterleriniz, çalışıyor olup olmadığınız  (evet/hayır), aday sektör adı, son login tarihiniz, son mesaj tarihiniz, uygulama silindi (evet/hayır), HR IP, Device ID,kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model), mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, cihazınız üzerinden onayınıza istinaden lokasyon verisini işliyoruz.

●        Diğer;Sürücü belgesi verileri, gemi adamı cüzdanı, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, yurtdışına çıkış vize bilgisi, referans bilgileri (referans kişisinden talep ettiğimiz onaya istinaden refeans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa  özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları, Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları, kişi özelinde yapılan kişilik envanteri sonucunda oluşmuş raporlarda yer alan veriler, Söz konusu verilerinizi, istihdam aracılığı faaliyetimizin ifası dolayısıyla bağlı bulunduğumuz yasal mevzuat gereği sisteme kullanıcı adı ve şifrenizle login olduğunuz  en son tarihten itibaren beş yıl sistemlerimizde saklayacağız.

Kişisel Olmayan Veriler: Belirli bir kişi olarak tanımlanmayan her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel Veri:Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

1.2 Gizlilik Politikasının Kapsamı

Bu Gizlilik Politikası yalnızca Site üzerinden toplanılan verileri kapsamaktadır. Ancak belirtilen platformlar ile sınırlı olmaksızın Şirketin bağlantı sunduğu internet siteleri, üçüncü taraf operatörleri ve uygulamalar da dahil başka hiçbir veri toplama veya işleme faaliyetlerini ve ayrıca çevrimdışı olarak ya da herhangi bir web sitesi üzerinden toplanılan verileri ya da bu Gizlilik Politikası’na doğrudan bir bağlantılı sayılmayan hizmetleri kapsamaz.

Bazı durumlarda özel amaçla web siteleri ve mobil uygulamalarda işbu Gizlilik Politikası’na atıfta bulunulabilinir. Şirket, bu Gizlilik Politikası’nı her zaman değiştirebilme ve güncelleme hakkına sahiptir.

1.3 Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası’nın en son ne zaman değiştirildiğini öğrenmek için lütfen bu sayfanın sağ üst kısmındaki “Son Güncelleme” açıklamasını inceleyin. Bu Gizlilik Politikası’nda yapılan tüm değişiklikler yukarıda belirtilen “Son Güncelleme” tarihinde yürürlüğe girecektir. Sitemizi kullanarak veya bu değişiklikler sonrası tarafımıza bilgi sağlayarak değiştirilmiş Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılırsınız.

Şirketin işbu Gizlilik Politikası ötesi veri toplaması gerektiği hallerde bu veri toplama işlemini ilgili kişiye veyahut internet sitesi için 30 gün boyunca ya da e-posta aracılığıyla 30 gün önceden bildirim yayınlayacaktır. Kanun’un yükümlü kıldığı başka bildirim yollarının bulunması halinde ise Şirket bu kurallara uyar.

2. Toplanan Bilgiler

İstihdam yaratmayı amaçlayan Platformumuzda, bu amaçları gerçekleştirmek, bazı araştırmalar yapmak ve pazarlama faaliyetlerinde bulunma gerekçeleri ile  tüm üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için kişisel verilerinizi işliyoruz

2.1 Sağladığınız Bilgiler

Siteler’nin standart ve gerekli işlevlerinin bir parçası olarak Platform; Siteler’in hangi alanlarını ziyaret ettiğinizi (örneğin belirli URL’ler), nereye tıkladığınız, kaydırdığınız, üzerine geldiğiniz, fareyi üzerinden geçirdiğiniz veya farklı bir şekilde etkileşime girdiğiniz ve bu işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediği ya da Siteler’imiz ile veya Sitelerimiz aracılığıyla iletişim kurduğunuz ve bu işlemleri ne zaman ve ne kadar süreliğine gerçekleştirdiğiniz bilgisini toplamak, analiz etmek, işlemek, depolamak ve kaydetmek de dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere Siteler’de veya Siteler aracılıyla gerçekleştirdiğiniz tüm işlemleri, etkileşimleri ve iletişimleri toplayabilir, analiz edebilir, işleyebilir, depolayabilir ve gerçek zamanlı olarak kaydedip analiz edebilir. Platform ayrıca bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan elde edilen bilgileri ve öz geçmişiniz, aramalarınız; aradığınız, tıkladığınız, hangi sıklıkla öz geçmişinizi güncellediğiniz gibi Siteler’de gerçekleştirdiğiniz işlemlerin tarih ile zamanı, oturum etkinliği, tarayıcı türü, işletim sistemi, cihaz türü, mobil cihaz reklam kimliği, MAC adresi, IP adresi ve Siteler’de ya da Siteler aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz herhangi başka bir faaliyetiniz veya işleminiz, etkileşiminiz ya da iletişiminiz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Siteler’de gerçekleştirilen işlemleri toplayabilir, analiz edebilir, işleyebilir, depolayabilir ve kaydedebilir.

2.2 Şirket’in/Platform’un Üçüncü Taraflardan Alabileceği Diğer Kişisel Veriler

Üçüncü taraf web sitelerinde bulundurduğumuz sponsorlu ilanlara ait veriler de dahil olmak üzere Şirket’in diğer üçüncü taraf kaynaklardan edinebileceği herhangi bir Kişisel Veri, Şirket tarafından bu Gizlilik Politikası ve yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak işlenecektir.

2.3 Bilgilerinizin Saklanması

Şirket; Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmamıza olan ihtiyaca uygun olarak, bu politikada yer verdiğimiz kanunlara uyumlu olarak depolanmaktadır. Örneğin; iş arama amacı ile tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verileriniz, tarafınızdan daha erken bir sürede silinmesi talep edilmediği, kanunlarda yazılı makul süreler ile depolanmaktadır.

Şirket ayrıca Gizlilik Politikası Bölüm 2’de ayrıntılı olarak açıklanan verileri, kendi donanımlarında veya Üçüncü taraflar nezdinde depolayabilir/saklayabilir. Bu tür depolama hizmetleri, depolanan ülkenin gerektirdiği Kanunlara uyumlu bir şekilde verilecektir.

2.4 Hangi Kişisel Veriler Gereklidir?

Hizmet sunumu sırasında sağladığınız bazı Kişisel Verilerin size belirli hizmetleri veya özellikleri sunmak için gerekli olup olmadığı belirtilecektir. Gerekli Kişisel Verileri sağlamadığınızda söz konusu özelliği veya hizmeti kullanamayabilirsiniz.

2.5 Şirket’in Kişisel Verilerinizi Toplama Faaliyetinin Hukuki Dayanağı

Şirket Kişisel Verilerinizi sağlanan Kişisel Verilerin niteliğine ve ilgili işleme türüne bağlı olarak farklı yasal dayanaklarla toplar ve işler.

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin ifası, sizin veya üçüncü kişilerin meşru menfaati için veya tarafınızdan alınan izin kapsamında toplamakta ve işlemektedir.

3. Kullanım Sınırlamaları 

3.1 Veri Sahibi, Kendisine ait verileri Sildirmek İstediğinde

Veri Sahibi, kendisine ait verileri Siteler’de silmek isterse verilerinin silinmesini talep etmek için doğrudan Şirket ile iletişime geçebilir.

 Belirtilen E-mail adresi üzerinden bu talepte bulunabilirsiniz: …….@............

3.2 Kullanıcılarımız İçin Asgari Yaş Sınırı

Siteler 16 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılamaz. Fakat Almanya Kanunları Siteler’de yer alan hizmetlerin tarafınıza sunulması için alternatif bir asgari yaş sınırı öngördüğü durumlarda bu alternatif yaş sınırı geçerli asgari yaş olarak uygulanacaktır. Avrupa Birliği dışındaki tüm yargı bölgelerinde 18 yaşın veya yargı bölgenizdeki reşit olma yaşının altındaysanız Siteler’i ebeveyninizin, yasal vasinizin veya sizden sorumlu yetişkinin gözetimi altında kullanmalısınız.

4.1 İletişim Bilgileriniz

Siteler’e iletişim bilgilerinizi (adınız ve e-posta adresiniz gibi) ve diğer Kişisel ve Kişisel Olmayan Verilerinizi verdiğinizde bu bilgileri, geçerli olduğu ölçüde Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlarla kullanabileceğimizi kabul edersiniz. Özellikle size sunduğumuz hizmetlerin bir parçası olarak hesabınız aracılığıyla ya da e-posta, telefon (cep telefonu dahil), kısa mesaj veya posta gibi başka bir yolla sizinle iletişime geçebileceğimizi veya üçüncü taraflar adına sizinle bir iletişim başlatabileceğimizi kabul edersiniz. Buna bize verdiğiniz veya başka bir şekilde üçüncü taraf kaynaklardan temin ettiğimiz iletişim bilgileri aracılığıyla kurulan iletişimler de dahildir.

4.2 Dolandırıcılık Faaliyetlerini ve Spam’i Önleme

Şirket, bu Gizlilik Politikası uyarınca toplanan bilgileri Siteler’de, ürünlerimizde ve hizmetlerimizde yaşanan sorunların teşhis edilmesine yardımcı olmak, potansiyel olarak hileli veya yasadışı etkinlikleri önlemek ve kişileri size veya başkalarına zararlı olabilecek diğer etkinliklerden korumak için de kullanabilir. Şirket sizinle ilgili bilgileri veya Şirket’i kullanımınıza ilişkin bilgileri, bu tür bir soruşturma veya açıklamanın (a) yasal sürece (mahkeme celpleri, arama emirleri, mahkeme kararları dahil) ve kolluk kuvvetlerinin talimat ve emirlerine uymak için makul ölçüde gerekli olduğuna iyi niyet çerçevesinde inandığımız takdirde; (b) Siteler’in kullanımı ile bağlantılı olası suçları önlemeye, araştırmaya veya tespit etmeye yardımcı olması durumunda ya da (c) haklarımızı, itibarımızı, mallarımızı, güvenliğimizi veya halkın güvenliğini koruyabileceği durumlarda veya (d) ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılamak için gerektiği ölçüde araştırabilir ve açıklayabilir.

4.4 Kişisel Verilerinizin Otomatik Olarak İşlenmesi

Siteler’in performansını optimize etmek amacıyla veri sahibine ilişkin bazı yönleri değerlendirmek üzere Kişisel Verileri otomatik olarak işliyoruz. Özellikle bir kullanıcının kişisel tercihlerini ve ilgi alanlarını analiz etmek ve tahmin etmek için otomatik işleme kullanıyoruz. Bu kapsamda bahsi geçen işleme faaliyetleri, kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda iznine tabi olarak gerçekleştirilir.

4.5 Bilgilerin Hizmet Sağlayıcılarına Aktarılması 

Operasyonlarımızla bağlantılı hizmetler gerçekleştirmek, Siteler’i, hizmetlerimizi, ürünlerimizi ve özelliklerimizi geliştirmek, kullanıcılarımızı korumak ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, hizmetleri ve kullanıcıların deneyimlerini optimize etmek amacıyla üçüncü tarafları kullanabiliriz.  Siteler’imizi kullanarak, bu Gizlilik Politikası’nda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Site’miz ile veya Site’miz aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz işlemleri, etkileşimleri ve iletişimleri toplama, işleme, analiz etme ve kaydetme amacı da dahil fakat bu amaçlarla kısıtlı olmamak kaydıyla Şirketi’in bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını kullanmasını kabul eder ve onaylarsınız.

Bu hizmet sağlayıcılar bahsi geçen hizmetleri sağlarken Kişisel Verilere erişebilir ve bahsi geçen erişim kapsamında bu Kişisel Veriler başka ülkelere aktarılabilir. Bu tür aktarımlar bu Gizlilik Politikası’nda ayrıntılı olarak belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

4.7 BilgilerinDepolanması

Ayrıca işin niteliği gereği standart şartlar ve koşullar uyarınca barındırma, veri depolama ve diğer hizmetleri sağlayan üçüncü taraf bulut hizmet sağlayıcılarını kullanabileceğimizi lütfen unutmayın. Bu hizmet sağlayıcıları, sistemlerinde yer alan bilgilerin korunması için yeterli olduğunu düşündükleri güvenlik önlemlerini uyguladıklarını veya bu tür önlemleri uygulamak konusunda genel bir itibara sahip olduklarını bize veya genel kamuoyuna bildirmiştir. Bununla birlikte bu şirketler tarafından Kişisel Veriler de dahil olmak üzere herhangi bir bilginin kötüye kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan (yasaların izin verdiği azami ölçüde) üçüncü taraf bulut hizmet sağlayıcısı sorumlu olacaktır.

5. Kişisel Olmayan Verilerin Diğer Kullanımları ve Açıklanması

Bu politika ayrıca Kişisel Olmayan Verilerin tarafımızca kullanımı için de geçerlidir. Herhangi bir amaç için Kişisel Olmayan Verileri kullanabilir ve açıklayabiliriz ancak yürürlükteki yasalar gereği aksini yerine getirmemiz gereken durumlar buna istisnadır.

6. Çerezler

“Çerezler” tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsünde saklanan küçük bilgi parçalarıdır. Çerez kullanımımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza bakınız.

7. Şirket Birleşme-Devralma ve Diğer Yeniden Yapılanmalar

Kişisel Veriler dahil olmak üzere bu Gizlilik Politikası uyarınca toplanan bilgiler, Şirket’in ticari faaliyetinde meydana gelen bir mülkiyet ya da kontrol değişikliği (birleşme, satış veya başka bir şekilde) ya da başka bir yeniden yapılanma ya da ortak girişim veya ticari faaliyetimizin, varlıklarımızın ya da hisselerin tümü veya bir kısmının devri, temliki ya da başka türlü bir tasarrufu ile bağlantılı olarak bir veya daha fazla üçüncü tarafa açıklanabilir ve bahsi geçen bilgiler bu Gizlilik Politikası’na uygun olarak bu üçüncü taraflarca kullanılabilir. Aynı şekilde Kişisel Veriler dahil olmak üzere bu Gizlilik Politikası uyarınca toplanan bilgiler, Şirket tarafından gerçekleştirilen ve bu üçüncü tarafların konu olduğu satın alma veya birleşme ile bağlantılı olarak bir veya daha fazla üçüncü tarafa açıklanabilir.

9. Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanımı

Bu Siteler’in bir kullanıcısı olarak aşağıda açıklanan hakları kullanabilirsiniz. Bu tür bir talebi yerine getirmeden önce Sitelerimiz’i kullanımınızla ilişkili e-posta adresi veya telefon numarası yoluyla kimliğinizi doğrulamaya çalışabileceğimizi ve bu işlemi tatmin edici bir şekilde tamamlayamadığımız durumlarda bir isteği reddetme hakkımızı saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın. Bir kişiye sizin adınıza istekte bulunma yetkisi verirseniz, istekte bulunan kişinin sizin adınıza işlem yapmaya yetkili olduğunu size danışarak doğrulayamadığımız takdirde de isteğinizi reddedebiliriz.

9.1 Kişisel Verilerinizi Düzeltme Hakkı

Tarafınıza ait verileri düzeltmek/değiştirmek/güncellemek istediğinizde e-mail adresimize ulaşarak talepte bulunabilirsiniz.

İlgili e-mail adresi              :

9.2 Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İtiraz veya bu İşlemeyi Kısıtlama Hakkı

Kişisel Verilerinizi nasıl işlediğimizle ilgili sorularınız veya şikayetleriniz varsa bizimle her zaman e-mail adresi üzerinden veyahut form doldurarak iletişime geçebilirsiniz.

9.3 Kişisel Verilerinize Erişim Hakları ve Kişisel Verilerinizin Taşınabilirliği

Bu Siteler’in kullanıcıları, söz konusu Site’de her Site’ye sağlanan Kişisel Verilerinin çoğuna erişebilir. Herhangi bir sorunuz veya şikâyetiniz varsa tarafımızla iletişime geçiniz. Bunu yapmak istemiyorsanız Şirket tarafından tutulan Kişisel Verilerinize erişmek için alternatif olarak resmi bir talepte bulunabilirsiniz. Bunun için lütfen bu formu doldurunuz. Her Site, Kişisel Verilerinizi taşınabilir bir formatta sağlayacaktır. Söz konusu Site ile birden fazla e-posta adresi kullanarak etkileşim kurduysanız, size bu kişisel verileri de sağlayabilmemiz için lütfen daha sonra diğer e-posta adreslerine de yer vererek bir talepte daha bulunun.

9.4 Kişisel Verilerinizi Silme Hakkı

Her bir Site’ye sağlanan Kişisel Verilerinizi silmek için resmi bir talepte bulunabilirsiniz. Bunun için lütfen bu formu doldurunuz. Talebiniz onaylandığında geçerli tüm Site hesaplarının silinmesi de dahil olmak üzere talebinizi yerinde getirmek için her Site gerekli adımları atacaktır. Söz konusu Site ile birden fazla e-posta adresi kullanarak etkileşim kurduysanız, bu kişisel verileri de silebilmemiz için lütfen daha sonra diğer e-posta adreslerine de yer vererek bir talepte daha bulunun.

9.5 Onayın Geri Çekilmesi

Kişisel Verilerinizi kullanmak için izninizi istediğimiz bazı işlemler bulunmaktadır. Bu izni istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bir mobil uygulama aracılığıyla konum bilgisi sağladığınız durumlarda cihazınızdaki konum hizmetlerinizi istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. İzninize tabi diğer hizmetler için verilen hizmete yönelik iş akışı aracılığıyla onayınızı geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeden önce gerçekleştirdiğimiz tüm veri işleme faaliyetlerinin yasal olduğunu lütfen unutmayın.

9.6 Bazı Sınırlamalar

Bahsi geçen düzeltme, itiraz, kısıtlama, erişim, taşınabilirlik ve silme hakları, yürürlükteki yasaların öngördüğü belirli sınırlamalara tabidir. Bireysel talepler, talebinizin tarafımızca onaylandığı noktadan başlayarak ilgili yönetmelikler kapsamında belirlenen süre içinde tamamlanacaktır.

10. Genel Soru ve Şikayetler

10.1 Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Şirkete……………………………………. adresinden; iletişime geçebilir veya şirkete internet sitesi  aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

10.2 Şikayetler

Veri koruma haklarınızın Şirket  tarafından ihlal edildiğine inanıyorsanız uygun veri koruma denetleyici kurumuna (Data Protection Office – DPO ) şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

Şikayet Formu için :

E-mail ile Ulaşmak İçin :

 

Bu şikayet yöntemlerinin yeterli olmadığı görüşünde iseniz Yerel Data Protection Officer ile görüşebilirsiniz.

11. Kişisel Verilerinizi Bilme Hakkı

Topladığımız, kullandığımız ve açıkladığımız Kişisel Verileri açıklamamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Bu hakkın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı bölümüne bakın.

12. Gizlilik Haklarınızı Kullandığınız İçin Ayrımcılığa Maruz Kalmama Hakkı

GDPR kapsamındaki haklarınızı kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmayacağız.

Niyana Yachts © Tüm Hakları Saklıdır - 2021